Όλα τα Δελτία Τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  06-05-2008_1

Ασφάλεια τροφίμων και προστασία καταναλωτή - Κυρώσεις  

Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. σε επιχειρήσεις τροφίμων, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.
Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 99.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν :
1. Πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", επιχείρηση υπεραγορά τροφίμων, με έδρα Τομπάζη 15 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας καταναλωτή, σχετικά με διάθεση μη ασφαλών τροφίμων - επιβλαβών για την υγεία, βρέθηκε ανεπαρκής εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου και αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό και την υποδομή της επιχείρησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/2006.

2. Πρόστιμο συνολικού ύψους 30.000 ευρώ, στην επιχείρηση "Ι. Ν. ΚΕΧΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.", επιχείρηση εργοστάσιο τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου, πυρηνελαίου και σπορελαίων, με έδρα το Κουλούρι Λάρισας, διότι παρεμποδίστηκε ο έλεγχος στην αναφερόμενη επιχείρηση.

3. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ. Ο.Ε. ΟΑΣΗ.", επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης αρτοσκευασμάτων κατεψυγμένων, με έδρα τον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκαν μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου και διαδικασιών συστημάτων για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων καθώς επίσης και ουσιώδεις αποκλίσεις από τους κανόνες υγιεινής και της επισήμανσης των τροφίμων.

4. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΤΟΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ LAKI'S PIE", επιχείρηση εργαστήριο τροφίμων και παραγωγή προϊόντων ζύμης σε κατεψυγμένη μορφή, είδη ζαχαροπλαστικής, με έδρα Μαντινείας 79, Θεσσαλονίκη, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκαν μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου και διαδικασιών συστημάτων για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων καθώς επίσης και ουσιώδεις αποκλίσεις σε σχέση με τους κανόνες υγιεινής και της επισήμανσης των τροφίμων.

5. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στην επιχείρηση "Π. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.", κατάστημα πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστείου με εργαστήριο για τις ανάγκες του καταστήματος - πρατήριο άρτου, με έδρα Ταβάκη 14, Θέρμη Θεσσαλονίκης, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι στερείται της προβλεπόμενης αδείας λειτουργίας που απαιτείται από την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83. Επίσης, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004, ΚΥΑ 15523/2006, Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83) καθώς και αποκλίσεις σε θέματα χειρισμών και τεκμηρίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των διατιθεμένων προς κατανάλωση τροφίμων. Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αποφάσισε να ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας για την έλλειψη της προβλεπόμενης αδείας λειτουργίας.

6. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗΣ", κατάστημα οπωρολαχανοπωλείο, με έδρα Ελ. Βενιζέλου 17, Σιδηρόκαστρο, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε η επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης χωρίς την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83. Επίσης, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004, ΚΥΑ 15523/2006 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών). Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αποφάσισε να ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας για την έλλειψη της προβλεπόμενης αδείας λειτουργίας.

7. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.", κατάστημα αρτοποιείο με πρατήριο άρτου - ζαχαροπλαστείου, με έδρα Μαρμαρά 26, Καλαμαριά, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκε η κατοχή 10 κιλών υπολειμμάτων παντεσπανιού τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83 και την ΚΥΑ 15523/2006, τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν δια πετρελεώσεως. Επίσης, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σχετικά με το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004, ΚΥΑ 15523/2006, Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83).

8. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", παντοπωλείο, με έδρα Εφέσου 17, Κ. Τούμπα, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83. Επίσης, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σχετικά με το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004, ΚΥΑ 15523/2006, Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83). Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αποφάσισε να ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας για την τροποποίηση των όρων λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος.

9. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΒΙΟΠΓΑΛ, ΑΦΟΙ ΠΙΓΚΑ Α.Ε.", επιχείρηση εγκατάσταση παρασκευής τυριού, με έδρα Καστανάς Θεσσαλονίκης, διότι κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν υλοποιήθηκαν διορθωτικές ενέργειες που συνιστούν απαιτήσεις της εθνικής αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την τήρηση επαρκών διαδικασιών ιχνηλασιμότητας, στην τήρηση θεσμοθετημένης μεθοδολογίας δειγματοληψίας και μικροβιολογικών κριτηρίων υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στην ανεπαρκή μελέτη και τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 15523/2006 &10755/2006.

10. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, στην επιχείρηση "REGINA ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ", επιχείρηση επεξεργασίας τυποποίησης συσκευασίας μελιού, με έδρα Ο.Τ. 39Α Γ΄ Ζώνη ΒΙΠΕΘ Σίνδου Θεσσαλονίκης, διότι κατά την εξέταση δείγματος προϊόντος μελιού με την ένδειξη ΑΝΘΕΜΙΑ, το συγκεκριμένο προϊόν βρέθηκε μη κανονικό, διότι περιείχε σακχαρόζη 9,7 g + 1.3 g /100 g, αντί όχι περισσότερο από 5 g /100 g, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών & την ΚΥΑ 10755/2006.

11. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΠΟΡΤΟ ΤΣΕΛΟ", σνακ μπαρ - καφέ μπαρ, με έδρα Ακονια Καμαρων, Καμαρες Αιγίου, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκε να κατέχει 12,4 κιλά γαρίδες και 7,3 κιλά χοιρινό κρέας (σουβλάκια - μπριζόλες) τα οποία, ενώ είχαν αγορασθεί ως νωπά, είχαν καταψυχθεί και δεν έφεραν καμία επισήμανση και τα οποία χαρακτηρίζονται ως μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα την ΚΥΑ 15523/2006.

12. Πρόστιμο συνολικού ύψους 15.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕΒΕ", εργοστάσιο επεξεργασίας και μεταποίησης γάλακτος, με έδρα Μανθυρέα Αρκαδίας, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., σχετικά με την αγορά εισαγόμενης ποσότητας σκόνης γάλακτος συνολικού βάρους 49.500 κιλών κατά τα έτη 2005 και 2006. Από το σύνολο της ανωτέρω ποσότητας, σύμφωνα με δήλωση των υπευθύνων της επιχείρησης, ένα τμήμα πουλήθηκε σε μικροκτηνοτρόφους ενώ το υπόλοιπο τμήμα χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αναπληρώματος τυριού - εδέσματος χωρίς να διαθέτει την κατάλληλη άδεια. Επίσης, υπήρχαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και τον εξοπλισμό της επιχείρησης. Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αποφάσισε να ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας για την έλλειψη αδείας παρασκευής αναπληρώματος τυριού - εδέσματος.

13. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΕΝΑΛΙΟΝ", καφέ μπαρ, με έδρα Παραλία Λούρου Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (νωπά ιχθυηρά και κρέατα - χταπόδια & σουβλάκια χοιρινά 4,2 κιλά, άνευ των προβλεπομένων επισημάνσεων, τα οποία, ενώ αγοράσθηκαν νωπά, καταψύχθηκαν), σύμφωνα με τις ΚΥΑ 10755/2006 & 15523/2006. Επίσης, η επιχείρηση δεν διέθετε την σχετική άδεια λειτουργίας και υπήρχαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και τον εξοπλισμό της επιχείρησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10755/2006 & την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83. Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αποφάσισε να ενημερωθεί η αδειοδοτούσα αρχή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, για την έλλειψη αδείας λειτουργίας της επιχείρησης.

14. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, στην επιχείρηση "MEDITERANE", εστιατόριο, με έδρα Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (νωπά ιχθυηρά - 5 κιλά καλαμαράκια & 40 κιλά γαρίδες, άνευ των προβλεπομένων επισημάνσεων, τα οποία, ενώ αγοράσθηκαν νωπά, καταψύχθηκαν), σύμφωνα με τις ΚΥΑ 10755/2006 & 15523/2006. Επίσης, υπήρχαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και τον εξοπλισμό της επιχείρησης, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83.

15. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ", σούπερ μάρκετ, με έδρα Λ. Λαυρίου 301, Παιανία - Υποκατάστημα Αράτου 45, Κάτω Αχαΐα, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας, βρέθηκε να διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιτίας συντήρησης σε μη σωστή θερμοκρασία, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 10755/2006 & 15523/2006. Επίσης, υπήρχαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και τον εξοπλισμό της επιχείρησης, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83.

16. Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ", καφέ μπάρ - εστιατόριο - ψητοπωλείο, με έδρα Ροδινή Αχαΐας, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας, βρέθηκε να διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (νωπά ιχθυηρά και κρέατα, άνευ των προβλεπομένων επισημάνσεων, τα οποία, ενώ αγοράσθηκαν νωπά, καταψύχθηκαν), σύμφωνα με τις ΚΥΑ 10755/2006 & 15523/2006. Επίσης, υπήρχαν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή και τον εξοπλισμό της επιχείρησης, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Αιβ/8577/83.

17. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στην επιχείρηση "APIVITA, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ", με έδρα Κωλέττη 3, Μεταμόρφωση Αττικής, διότι κατά την εξέταση δείγματος μελιού ερείκης, το συγκεκριμένο προϊόν βρέθηκε μη κανονικό, διότι η επισήμανσή του υπονοεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες πρόληψης ασθενειών, κατά παράβαση του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών & της ΚΥΑ 15523/2006 περί παρασκευής, διανομής, μεταφοράς και έκθεσης προς πώληση μη κανονικών τροφίμων.

18. Πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στην επιχείρηση "APIVITA, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ", με έδρα Κωλέττη 3, Μεταμόρφωση Αττικής, διότι κατά την εξέταση δείγματος μελιού δάσους, το συγκεκριμένο προϊόν βρέθηκε μη κανονικό, διότι η επισήμανσή του υπονοεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες πρόληψης ασθενειών, κατά παράβαση του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών & της ΚΥΑ 15523/2006 περί παρασκευής, διανομής, μεταφοράς και έκθεσης προς πώληση μη κανονικών τροφίμων.

19. Πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, στην επιχείρηση "ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ", εγκατάσταση βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων, με έδρα Εύζωνοι Κιλκίς, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρωπινη κατανάλωση τυροκομικά προϊόντα συνολικού βάρους 8.474 κιλών (8.130 κιλά τυρί κασέρι, 244 κιλά γραβιέρα, 88 κιλά κεφαλοτύρι, 12 κιλά ημίσκληρα τυριά), εξαιτίας υπέρβασης του χρόνου διατηρησιμότητας, από τα οποία τα 16 κιλά καταστράφηκαν ως μη ασφαλή, ενώ για τα υπόλοιπα αποφασίστηκε να απομακρυνθούν από την κατανάλωση και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξυγίανσης, μέσω της χρησιμοποίησής τους για την παρασκευή ανακατεργασμένων τυριών. Επίσης, διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις στην εφαρμογή απαιτήσεων της νομοθεσίας για ορισμένες διαδικασίες και δραστηριότητες, για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 15523/2006 & 10755/2006.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο διάστημα.


 Προηγούμενο Δελτίο Προηγούμενο

Επόμενο Επόμενο Δελτίο