Loading
Αρωματικές Ύλες

Γενικά


Οι αρωματικές ύλες χρησιμοποιούνται ως συστατικά των τροφίμων για να προσδώσουν συγκεκριμένη γεύση ή οσμή. Η βασική οδηγία που ρυθμίζει τα σχετικά με τις αρωματικές ύλες θέματα είναι η:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εισαγωγή του καταλόγου αυτού στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής και της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2012, για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Στο καθορισμένο χρονικό πλαισιο που αναφέρεται στην ανωτέρω νομοθεσία, οι ανωτέρω Κανονισμοί θα αντικαταστήσουν την παλιά νομοθεσία για τις αρωματικές ύλες, δηλαδή.

Οδηγία 88/388/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρωματικών υλών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται. Η οδηγία αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 91/71/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 1882/2003/ΕΚ. (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)


Οδηγία 91/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1991, που συμπληρώνει την Οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρωματικών υλών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται.


Απόφαση 88/389/ΕΟΚ σχετικά με την κατάρτιση, από την Επιτροπή, καταλόγου ουσιών και βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αρωματικών υλών.Αξιολόγηση αρωματικών υλών


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων.

Κανονισμός 1565/2000/ΕΚ της Επιτροπής, περί θεσπίσεως μέτρων έγκρισης ενός προγράμματος αξιολόγησης, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κανονισμός 622/2002/ΕΚ της Επιτροπής, περί καθορισμού προθεσμιών για την υποβολή πληροφοριών για την αξιολόγηση των χημικά καθορισμένων αρωματικών υλών που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

Κανονισμός 2232/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)

Εφαρμοστικό μέτρο του παραπάνω Κανονισμού είναι η:


Απόφαση 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρωματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων, το οποίο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο).

Αρώματα καπνού


Κανονισμός 2065/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τα αρώματα καπνού που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα.

Κανονισμός 627/2006/ΕΚ της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για τις επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης για τη δειγματοληψία, την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό πρωτογενών καπνιστών προϊόντων.

Για την υποβολή φακέλου νέου αρώματος καπνού για αξιολόγηση βάσει του Κανονισμού 2065/2003 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει εκδόσει σχετικές οδηγίες.


Πρόσθετα σε αρωματικές ύλες


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων, αρωματικές ύλες τροφίμων και θρεπτικές ουσίες.

Διαλύτες εκχύλισης


Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους

Οδηγία 2010/59/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις αρωματικές ύλες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ., στο διαδρομή: Καταναλωτές -> Πληροφορίες για τους καταναλωτές -> Ασφάλεια Τροφίμων -> Αρωματικές ύλες τροφίμων

[Επιστροφή]

Fill in "Fullname" και "Email", choose one or more categories for which you would like to get informed by Newsletter and press the button "Register".

FullName:
Email:
Press Releases
Seminars - conferences - workshops - events
Information about food
Other News(EFSA, RASFF, CODEX etc)

Tell us your opinion about our new Portal

Excellent:
39%
Good:
26%
Average:
19%
Not so good:
16%


Total votes: 856


See all polls